You are here: Home » książki » Wojciech Wrotkowski „Jeden wieloimienny. Bóg Heraklita z Efezu”

Wojciech Wrotkowski „Jeden wieloimienny. Bóg Heraklita z Efezu”

heraklit-300
© Wydawnictwo Rolewski; ISBN: 978-83-87479-41-1;
Wydział Filozofii i Socjologii UW
ISBN: 978-83-87963-57-6
Zaprojektowana i wydana przez nas – proj. okładki: mr makowski; dtp: (dawna) pracownia 52 – na zlecenie dwóch wydawnictw „Wydział Filozofii i Socjologii UW” oraz „Wyd. Rolewski”.

Na tle całej naukowej literatury poświęconej Heraklitowi monografia dra Wojciecha Wrotkowskiego jest ewenementem w skali światowej: opiera się na oryginalnych źródłach i świadectwach starogreckich; nie wzoruje się bezkrytycznie na wtórnej literaturze przedmiotu; żadnego tekstu źródłowego nie poddaje ideologizacji…
Doc. dr hab. Seweryn Blandzi
(IFiS PAN; z recenzji)